top of page

Drie Provinciën Natuurloop

Inschrijving

Na een onderbreking van twee jaar hebben wij in oktober 2021 terug onze natuurloop georganiseerd en vervolgen wij nu terug onze traditie tevens geven wij ook de jongsten onder ons de kans om deel te nemen aan de kidsrun.Voorinschrijven kan men door het inschrijvingsgeld te storten op rekening BE71 7512 0456 6269 met vermelding naam/voornaam/m of vr/geboortejaar/afstand/eventuele club. Eventuele wijziging i.v.m. COVID maatregelen worden onmiddellijk gemeld op Facebook, Instagram en website.

De opbrengst gaat volledig naar het kankeronderzoek onder leiding van Johan Swinnen aan KU Leuven nl  onderzoek door te interfereren met lipiden.

DSC04144.JPG
DSC04140.JPG
DSC04113.JPG

Voorinschrijving tot 10 oktober, voor elke afstand wordt er iemand uitgeloot die gratis mag deelnemen (onder voorinschrijvingen)

 

JOGGING 5 KM : 5€ 

1/4 marathon (10km) : 6€

1/2 marathon (21km) : 9 € 

Inschrijving ter plaatse

JOGGING 5 KM : 6€

1/4 marathon (10km) : 7€

1/2 marathon (21km) : 10€

Starturen

KIDSRUN: 9u30

JOGGING 5 KM : 10u00

1/4 marathon (10km) : 11u00

1/2 marathon (21km) : 11u00

affiche2022.jpg

11 de Drie Provincien Natuurloop

Praktische info

Kleedkamers,douches en bewaarplaats voor bagage voorzien 
Indooraankomst
Podium voor SEN en MAS (M/V)
Voor iedereen leuke attentie

Parcours
in een oogopslag

Het joggingparcours is 1 ronde van 5,6 km. De 1/4 marathon is een ronde van 10,9 km en de 1/2 marathon doet er nog een ronde bij van 10 km.

parcoursalleomlopen.jpg

Algemene voorwaarden Drie Provincien Natuurloop

VZW Vrienden van lotgenoten

1. Deelname is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld.

2. Deelname kan enkel door personen die de minimumleeftijd van 10 jaar voor de 1/8 marathon (5km) en 12 jaar voor kwart marathon (10,5km) en halve marathon (21km) hebben bereikt.

3. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan de deelnemer geen aanspraak maken op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld. 

4. Indien het evenement door uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, kan de deelnemer zich gratis laten inschrijven voor de volgende editie van hetzelfde evenement. De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

5. De deelnemer verklaart over een goede gezondheid te beschikken. De organisatie beveelt vóór deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij medische problemen van de deelnemer.

6. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname. De Organisator is niet aansprakelijk voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen.

7. Het borstnummer moet tijdens de volledige wedstrijd gedragen worden en dient na de wedstrijd ingeleverd te worden aan de Organisator.

8. De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer voor, tijdens en na de wedstrijden.

9. De deelnemers dienen zich ondanks de aanwezigheid van signaalgevers  ten allen tijde te houden aan de algemene wegcode.

10. De deelnemer verleent toestemming tot het gebruik van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s of beeldmateriaal waarop de deelnemer zichtbaar is.

11. De organisatie verklaard als lid van Londerzeels loopcriterium de verordening aangaande de bescherming van persoonsgegevens te respecteren en te voldoen aan    AVG/GDPR voorwaarde.

12. Deelnemers genieten van een gratis sportverzekering tijdens hun activiteit aangeboden door sport Vlaanderen.

OPMERKING: Voor de editie 2022 vragen wij aan deelnemers de geldende COVID-maatregele te respecteren.

bottom of page